Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2013

chestnut
4508 f0c4
chestnut
Matt Taylor
Reposted fromcube cube viahodowla-hamakow hodowla-hamakow
Sponsored post
feedback2020-admin
chestnut
chestnut

Reposted fromshakeme shakeme viahodowla-hamakow hodowla-hamakow
chestnut
chestnut
0253 b97c
chestnut
Czas robi swoje. A ty człowieku?

— S. J. Lec

December 27 2011

chestnut
Święta- trzy tygodnie sprzątania dla trzech dni jedzenia.
Reposted fromcompromise compromise vialajla lajla

December 26 2011

chestnut
0369 5be6
Reposted fromjajebie jajebie viaimpreska impreska
chestnut
6451 414f
Reposted fromjajebie jajebie viaimpreska impreska
chestnut
A jeśli nie możesz wybaczyć, to przynajmniej zapomnij.
— Eragon
chestnut
-'Ładne dziewczyny nie powinny palić'
-'Ładne dziewczyny nie palą bez powodu'
— Ja,tak ja.
Reposted fromfruittree fruittree viaimpreska impreska
chestnut
codziennie tęsknie za tobą po raz ostatni.
chestnut
-Co byś zrobiła gdybym dziś umarł ?
-Umarłabym jutro.
— Zabiłem moją matkę , Xavier Dolan
Reposted fromohshit ohshit viaimpreska impreska
chestnut
Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.
— William Shakespeare (Szekspir)
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory vialajla lajla
chestnut
9866 4ba8
Reposted fromstonerrrr stonerrrr vialajla lajla

December 20 2011

chestnut

Gdyby był Ciebie wart, nie pozwoliłby, żebyś przez niego płakała

— chill.out.
Reposted fromdiammond diammond viaduuuli duuuli
chestnut

Ona: nie będę się do Ciebie odzywać do końca życia !

On: ale na ślubie powiesz "tak", czy napiszesz na kartce ?

— ...<3
Reposted fromduuuli duuuli
chestnut

Największym błędem jest udawanie, że to co nas boli, jest nam obojętne.

Reposted fromKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada viaduuuli duuuli
chestnut
Mężczyźni kochają za coś; za uśmiech, za ciało, za intelekt, za obiad, za seks... A kobiety? Kobiety kochają, bo fajnie jest kochać, nie?
— Magda M. (kuracja)
Reposted fromgobaaby gobaaby viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...